Now showing items 1-1 of 1

    • Stabilne zarządzanie ryzykiem kapitałowym w Alior Banku 

      Wojtaszek, Henryk (AT Wydawnictwo, 2014-01-14)
      Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli zarządzania kapitałem ICAAP w Alior Banku jako istotnego elementu ułatwiającego sprawne zarządzanie. Przedstawiono elementy procesu zarządzania, ukazując, jak zostały wdrożone ...