Now showing items 1-1 of 1

    • Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Sląsku - zarys problematyki 

      Kurpiel, Anna (Ośrodek Pamięć i Przyszłość, 2012)
      Artykuł dotyczy uchodźców z Grecji, którzy w wyniku greckiej wojny domowej w latach 1948-1951 przybyli na Dolny Śląsk. Artykuł, oparty w dużej mierze na historiach mówionych, dotyka problemu zróżnicowania etnicznego uchodźców ...