Now showing items 1-1 of 1

    • Sądownictwo administracyjne w polskim wymiarze sprawiedliwości 

      Wysocka, Izabela (Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2020)
      Opracowanie poświęcone jest roli sądownictwa administracyjnego w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Sądownictwo administracyjne jako odrębny pion jest gwarancją państwa przestrzegającego prawo, a przede wszystkim ...