Now showing items 1-1 of 1

    • ŚWIADOMOŚĆ UBEZPIECZENIOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

      Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2007)
      Badania MSP dotyczą wielu aspektów ich działalności, zawsze jednak odnoszą się do postaw i potencjału intelektualnego ich właścicieli. Popyt na ubezpieczenia jest przejawem odczuwania przez właścicieli MSP potrzeby ...