Now showing items 1-2 of 2

  • Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii 

   Kukuła, Zygmunt (Difin SA, 2016)
   Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń ...
  • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Gajt, 2012)
   The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...