Now showing items 1-1 of 1

    • The names and motivation of the Kazakh national sports 

      Akazhanova, Аlmagul; Rakhimova, Ajna; Smagulova, Kuldarchan (Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, 2019)
      Niniejszy artykuł zawiera wyniki badania przyczyn powodujących nadawanie nazw (nominacja) w dziedzinie narodowe-go sportu kazachskiego. Jak wiadomo, nazwa rozpatruje się w różnego rodzaju badawczych źródłach jako główny ...