Now showing items 1-1 of 1

    • Bezpieczeństwo i udział dzieci w działaniach militarnych po II wojnie światowej 

      Olbrycht, Paweł; Chmura, Paweł; Serwata, Kornelia (Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2019)
      Celem artykułu było zbadanie zjawiska udziału nieletnich w warunkach bojowych. Ponadto istotnym elementem prowadzonych badań była identyfikacja skutków szkolenia militarnego dzieci-żołnierzy. Zastosowaną metodą badawczą ...