Now showing items 1-1 of 1

    • Twitter - narzędzie komunikacji w rękach dziennikarzy (Conference paper) 

      Leonowicz-Bukała, Iwona; Martens, Anna; Ochnio, Jakub (Konferencja Język a media, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 5-6.03.2015 r., 2015-03-06)
      Specyfika mikroblogu jakim jest Twitter wymaga dynamicznych, aktualnych, a przede wszystkim krótkich komunikatów, które coraz częściej znajdują oddźwięk poza przestrzenią samego portalu społecznościowego. Zasięg i ...