Now showing items 1-16 of 16

  • Bariery rozwojowe handlu elektronicznego 

   Bartczak, Krzysztof (Exante, 2016-03-27)
  • Blokowanie geograficzne w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej 

   Szmigielski, Artur (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
   The basic subject-matter of this article is the assessment of geo-blocking under EU competition law. It refers to situation, whereby retailers and digital content providers prevent online shoppers from purchasing consumer ...
  • E-commerce w ujęciu rynku polskiego 

   Żukowska, Joanna; Komańda, Marcin (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009)
   The social and technicals alterations influence running the business. To-day, in the face of information technology and internet development, we are the witness of establishing the e-business. The main part of this ...
  • Factors Affecting Credibility of e-Shops in Poland 

   Garnik, Igor (Publishing House of Technical University of Poznań, 2006)
   This paper presents main problems concerning e-commerce development in Poland and in other countries of Eastern Europe, in particular, links between a consumer’s trust and the cultural background in the region. The first ...
  • Factors affecting credibility of e-shops in Poland 

   Garnik, Igor (Jean Vanderdonckt, Effie Lai-Chong Law & Ebba Thora Hvannberg, 2005)
   This paper presents main problems concerning e-commerce development in Poland and in other countries of Eastern Europe, in particular, links between a consumer’s trust and the cultural background in the region. The first ...
  • Internet of Things jako środowisko funkcjonowania branży food e-commerce 

   Łagutko, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliskiej, 2020)
   Opracowanie jest podjęciem próby odpowiedzenia sobie na pytanie czy współczesny rynek e-commerce, w szczególności rolno-spożywczy, może istnieć lub rozwijać się bez internetu rzeczy (IoT – Internet of Things). Wskazano ...
  • Management in Virtual Environments. Case Studies 

   Mazurek, Grzegorz; Gembicki, Michał; Krzemień, Grzegorz; Przegalińska, Aleksandra K.; Starostka, Justyna; Skorulska, Karolina; Prystupa-Rządca, Kaja (Poltext, 2015)
   The following publication consists of 12 case studies, which encompass various aspects of the ICT impact on contemporary businesses, focusing – among other things – on such concepts as: crowdsourcing, the internet of ...
  • Mlodzi nabywcy na e-zakupach 

   Ostrowska, Izabela; Gracz, Leszek (Wydawnictwo Placet, 2014)
   Lektura książki pozwoli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania dotyczące zachowań nabywczych osób w wieku 18−29 lat: Dlaczego i w jakich miejscach kupują w Internecie? Jakie czynniki wpływają na wybór konkretnego ...
  • Modele budowy wiarygodności oferenta w internetowych transakcjach detalicznych 

   Garnik, Igor (Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003)
   W artykule omówiono problematykę budowy wiarygodności serwisów WWW obsługujących transakcje detaliczne. Zaprezentowano przykłady modeli opisujących relacje oraz czynniki wpływające na zaufanie klienta do oferenta działającego ...
  • Modelling of Commercial Websites. A New Perspective on Usability And Customer Relationship. 

   Garnik, Igor; Basińska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013)
   From an economic point of view, a critical aspect of online services is their ability to retain customers. The aim of presented study was the use of a layered model VIPR (Visual – Interaction – Process – Relation) for ...
  • Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych 

   Garnik, Igor; Basińska, Beata (Politechnika Poznańska, 2008)
   Niniejszy artykuł stanowi kontynuację publikacji I. Garnika zamieszczonych w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, w serii Organizacja i Zarządzanie, nr 35 z 2002 r. i nr 37 z 2003 r. oraz w Foundation of Control ...
  • Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych. 

   Garnik, Igor; Basińska, Beata (Politechnika Poznańska, 2011)
   Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym ...
  • Safety of e-commerce – How to fight corruption effectively 

   Kuck, Jerzy (Lviv Galician Publishers Ltd, 2015)
   The paper discusses the origin and typology of electronic commerce and emphasizes the fact that it is becoming the main trading form pushing traditional trading forms into the background. The paper also includes the ...
  • Usability and relational factors in user-perceived quality of online services 

   Basińska, Beata; Dąbrowski, Dariusz; Sikorski, Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013)
   The purpose of this paper is to identify the key determinants of consumer-perceived usability of online service websites and their impact on e-loyalty potential, expressed by customer’s willingness to return and to recommend ...
  • Zaufanie w systemach płatności on-line 

   Garnik, Igor (Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2002)
   W artykule omówiono problematykę związaną z dokonywaniem płatności drogą elektroniczną. Przedstawiono przyczyny częstego braku zaufania do tej formy dokonywania transakcji oraz sformułowano zakres badań niezbędnych do ...