Now showing items 1-1 of 1

    • Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej 

      Żukiewicz, Przemysław; Fellner, Radosław (Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015)
      Autorzy podejmują problematykę wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. Zadają pytania o to: w jaki sposób polskie ośrodki politologiczne reagują ...