Now showing items 1-1 of 1

    • Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego 

      Wicki, Ludwik; Klepacki, Bogdan; Baran, Joanna; Rokicki, Tomasz; Jałowiecki, Piotr; Bazet-Jarzębowska, Agnieszka; Maciejczak, Mariusz; Pietrzak, Michał; Orłowski, Arkadiusz; Jarzębowski, Sebastian; Wasilewski, Mirosław (Wydawnictwo SGGW, 2014)
      W publikacji przedstawiono stan zaawansowania i stosowane rozwiązania w sferze logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że poziom zaawansowania rozwiązań w zakresie logistyki zwiększa się ...