Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 

      Konecki, Krzysztof; Chomczyński, Piotr; Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
      Badania obejmują różnice kulturowe pomiędzy regionami w Polsce, odnośnie ich wpływu na wartości i normy eksponowane przez menadżerów. Nadrzędną intencją było sprawdzenie, czy w Polsce pewne odmienności kulturowe powiązane ...