Now showing items 1-1 of 1

    • Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych 

      Hilszczański, Jacek; Kolk, Andrzej; Starzyk, Jerzy R.; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn; j.hilszczanski@ibles.waw.pl; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn; e-mail: a.kolk@ibles.waw.pl; Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, al. 29 Listopada 46; 31–425 Kraków; Tel. +48 12 662 51 40, e-mail: rljstarz@cyf-kr.edu.pl (Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland, 2019)
      Wśród czynników szkodotwórczych powodujących osłabienie, a w dalszej konse-kwencji zamieranie zarówno pojedynczych drzew, jak i całych drzewostanów dębowych, istotną role odgrywają owady foliofagiczne oraz kambio- i ...