Now showing items 1-1 of 1

    • Układ hamulcowy PIMR-EBS w zestawach pojazdów samochodowych 

      Dubowski, Adam; Rakowicz, Aleksander; Weymann, Sylwester; Pawłowski, Tadeusz; Karbowski, Radosław; Zembrowski, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe PIMOT, 2011-10-31)
      W pracy przedstawiono schemat elektryczny nowego układu hamulcowego PIMR-EBS(PEBS) oraz ważniejsze jego części składowe. Omówiono generalnie zakres badań zestawów pojazdów samochodowych PIMR, które prowadzono w ramach ...