Now showing items 1-2 of 2

  • Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland 

   Plewa, Radosław; Hilszczański, Jacek; Jaworski, Tomasz; Tarwacki, Grzegorz (Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014-09)
   The paper presents the results of our studies on the preferences of the flower chafer, Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786). The studies were carried out in 2009-2010 in the Forest Districts of Hajnówka, Krotoszyn, ...
  • Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych 

   Hilszczański, Jacek; Kolk, Andrzej; Starzyk, Jerzy R.; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary; Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej (Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland, 2019)
   Wśród czynników szkodotwórczych powodujących osłabienie, a w dalszej konse-kwencji zamieranie zarówno pojedynczych drzew, jak i całych drzewostanów dębowych, istotną role odgrywają owady foliofagiczne oraz kambio- i ...