Now showing items 1-1 of 1

    • Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych 

      Hilszczański, Jacek; Kolk, Andrzej; Starzyk, Jerzy R.; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej (Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland, 2019)
      Wśród czynników szkodotwórczych powodujących osłabienie, a w dalszej konse-kwencji zamieranie zarówno pojedynczych drzew, jak i całych drzewostanów dębowych, istotną role odgrywają owady foliofagiczne oraz kambio- i ...