Now showing items 1-1 of 1

    • Globalne łańcuchy wartości w turystyce jako przedmiot badań 

      Nessel, Karolina (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2014)
      • Cel pracy. Przedstawienie wniosków z dotychczasowych badań nad globalnymi łańcuchami wartości dotyczących sektora turystyki. • Metoda pracy. Przegląd literatury przedmiotu oraz najważniejszych międzynarodowych baz danych ...