Now showing items 1-1 of 1

    • Instytucjonalizacja ubezpieczeń na życie w Polsce 

      Krymarys, Iwona (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2014)
      Celem artykułu jest analiza instytucjonalizacji ubezpieczeń na życie w Polsce w trzech obszarach: politycznym, rynkowym oraz społeczno-kulturowym oraz próba odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie znajdują się one ...