Show simple item record

dc.contributor.authorBąk-Grabowska, Dominika
dc.contributor.authorGrzesik, Katarzyna
dc.contributor.authorJagoda, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-07-19T07:27:43Z
dc.date.available2016-07-19T07:27:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationD. Bąk-Grabowska, K. Grzesik, A. Jagoda, Więzi personalne i umiejscowienie funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania teoretyczno-empiryczne, Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3, ss. 3-12.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10039
dc.description.abstractW artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące lokalizacji funkcji personalnej oraz więzi personalnych, które mają swoje odzwierciedlenie w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej. Lokalizacja funkcji personalnej jest rozpatrywana z punktu widzenia dwóch wymiarów: centralizacji zarządzania oraz koncentracji działań realizowanych w ramach tej funkcji. Więzi personalne rozpatrywane jako powiązania właścicielskie, zarządcze i pracownicze w grupach kapitałowych oraz relacje społeczne. W artykule zaprezentowano również wyniki badań empirycznych odnoszące się do wskazanej powyżej problematyki.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowego Centrum Naukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPublishing House of Wrocław University of Econimicspl_PL
dc.relationZarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, decyzja numer DEC-2012/05/B/HS4/02348pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectgrupa kapitałowapl_PL
dc.subjectlokalizacja funkcji personalnejpl_PL
dc.subjectunia personalnapl_PL
dc.subjectwięzi personalnepl_PL
dc.subjectfunkcja personalnapl_PL
dc.titleWięzi personalne i umiejscowienie funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania teoretyczno-empirycznepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonKatarzyna Grzesik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska