Show simple item record

dc.contributor.authorGrzesik, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-07-19T07:59:33Z
dc.date.available2016-07-19T07:59:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK. Grzesik, Kapitał społeczny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, (red.) Jan Lichtarski, Stanisław Nowosielski, Grażyna Osbert-Pociecha, Edyta Tabaszewska-Zajbert, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340, Wrocław 2014, ss. 675-678pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10043
dc.description.abstractZmiany zachodzące w warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wpłynęły na wzrost znaczenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jeden z elementów kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa stanowi kapitał społeczny. Celem artykułu jest próba konceptualizacji pojęcia kapitału społecznego w przedsiębiorstwie, jego istoty, wymiarów oraz rodzajów. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów literatury przedmiotu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectkapitał intelektualnypl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.titleKapitał społeczny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonKatarzyna Grzesik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska