Show simple item record

dc.contributor.authorGrzesik, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-07-19T08:40:47Z
dc.date.available2016-07-19T08:40:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationK. Grzesik, Rozwój zdolności przywódczych w świetle wybranych koncepcji rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30, Wrocław 2012, ss. 69-86pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10048
dc.description.abstractWspółczesne przedsiębiorstwa dysponują różnymi metodami rozwoju kompetencji swoich pracowników, w tym umiejętności przywódczych. Literatura przedmiotu wskazuje na stosowanie różnych podejść do rozwoju zdolności przywódczych pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań, w ramach których przedsiębiorstwa mogą podejmować działania związane z rozwojem zdolności przywódczych swoich pracowników. W artykule przedstawiono wybrane koncepcje rozwoju przywódców, wśród których znalazły się: rozwój przywództwa oparty na rozwiązywaniu problemów oraz doświadczeniu, zintegrowany model rozwoju przywództwa, rozwój przywództwa powiązany z planowaniem sukcesji, według koncepcji J. Adaira, powiązany z zarządzaniem talentami, model rozwoju przywództwa wg The Center for Creative Leadership oraz model procesu rozwoju przywództwa T.D. Mac Ivera.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkoncepcje rozwoju przywództwapl_PL
dc.subjectrozwój przywódcówpl_PL
dc.subjectprzywódcapl_PL
dc.titleRozwój zdolności przywódczych w świetle wybranych koncepcji rozwoju przywódców w przedsiębiorstwiepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonKatarzyna Grzesik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska