Show simple item record

dc.contributor.authorGrzesik, Katarzyna
dc.contributor.authorPiwowar-Sulej, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-07-26T20:00:12Z
dc.date.available2016-07-26T20:00:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationK. Grzesik, K. Piwowar-Sulej, Kierownik projektu – menedżer czy przywódca?, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, K. Kulig-Moskwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36), Wrocław 2013, ss. 97-114pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10110
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wybrane koncepcje roli oraz pożądanych kompetencji kierownika projektu. Określono także relację między zarządzaniem (menedżerem) a przewodzeniem (przywódcą). Stało się to podstawą do udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule opracowania: czy kierownik projektu powinien przejawiać cechy menedżera czy przywódcy? Stwierdzono, że kierownik projektu powinien posiadać kompetencje pozwalające mu na pełnienie zarówno roli przywódcy, jak i roli menedżera. Stopień nasilenia pożądanych cech menedżerskich czy przywódczych będzie także zależny od cech projektu oraz przyjętego w organizacji standardu zarządzania projektami.pl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprzywódcapl_PL
dc.subjectmenedżerpl_PL
dc.subjectkompetencje kierownika projektupl_PL
dc.subjectrole kierownika projektupl_PL
dc.titleKierownik projektu – menedżer czy przywódca?pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonKatarzyna Grzesik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska