Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepański, Tomasz
dc.date.accessioned2016-07-28T21:27:08Z
dc.date.available2016-07-28T21:27:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10120
dc.description.abstractPraca omawia pięć podstawowych problemów, związanych z analizą pracy silnika spalinowego w stanach dynamicznych. Część teoretyczna pracy stanowi propozycje ich rozwiązania. W efekcie proponowana jest metoda obliczeniowa, służąca do oceny użytkowych właściwości silnika w stanach dynamicznych. Omawiane problemy oraz ich proponowane rozwiązania. - Przesunięcia fazowe w poszczególnych torach pomiarowych laboratorium hamownianego. Zaproponowano metody korekcji występujących przesunięć: jedną empiryczną i trzy teoretyczne, aby możliwe było ich wzajemne porównanie. - Operatorowe zależności pomiędzy parametrami wejściowymi i wyjściowymi silnika. Zaproponowano sposób zamiany zależności operatorowych na zależności funkcyjne oraz metodę weryfikacji tego przejścia za pomocą analizy korelacyjnej. - Wielowymiarowa dziedzina zależności pomiędzy parametrami pracy silnika. Zaproponowano metodę przejścia do dziedziny zbiorów warunków pracy silnika, definiujących zbiory stanów jego pracy. - Niepowtarzalność stanów pracy silnika dla zadanych warunków jego pracy. Przedstawiono sposób oceny przyczyn zjawiska niepowtarzalności za pomocą teorii liczb rozmytych. - Trudności z wizualizacją zależności pomiędzy wieloma parametrami pracy silnika. Zaproponowano dwie niezależne metody wizualizacji: jedną do oceny właściwości silnika w pojedynczych stanach pracy, a drugą do oceny zależności na podstawie porównania kilku podobnych zbiorów stanów. Wszystkie proponowane rozważania przedstawiono również w praktyce, na podstawie wyników trzech testów hamownianych. Każdy test był wykonany kilkukrotnie i dla każdej jego realizacji wykonano niezależne obliczenia. Pozwoliło to na ocenę powtarzalności wniosków formułowanych na podstawie badań za pomocą prezentowanej metody, a tym samym na weryfikację słuszności przedstawianych rozważań. Metoda została zweryfikowana pozytywnie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiejpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectstany dynamicznepl_PL
dc.subjectsilniki spalinowepl_PL
dc.titleMetoda oceny użytkowych właściwości silnika spalinowego w stanach dynamicznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Warszawskapl_PL
dc.description.epersonTomasz Szczepański
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska