Show simple item record

dc.contributor.authorBłachucki, Mateusz
dc.date.accessioned2016-08-10T08:55:08Z
dc.date.available2016-08-10T08:55:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationM. Błachucki, Kontrola przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej [w:] Kontrola działalności gospodarczej, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), OBSiL, Warszawa 2013.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-936005-3-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10163
dc.description.abstractPrzedstawiana praca poświęcona jest analizie sytuacji, kiedy to przedsiębiorca prowadzący swoją działalność na terytorium RP może być przedmiotem kontroli związanej z przyznaniem mu pomocy publicznej. Kontrola ta może mieć miejsce w ramach monitoringu pomocy publicznej. Rozważania rozpoczyna krótka prezentacja podstaw prawnych systemu pomocy publicznej w Polsce i UE, w tym definicji pomocy publicznej oraz systemu instytucjonalnego. Następnie krótko przedstawione będą procedury związane z przyznawaniem lub wykorzystywaniem pomocy publicznej. Pozwoli to na szczegółowe zanalizowanie sytuacji, kiedy przedsiębiorca starający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej może podlegać kontroli i jakie są formy tej kontroli. W podsumowaniu rozważań pokazane zostaną sankcje z tytułu deliktów administracyjnych, które może popełnić przedsiębiorca w trakcie kontroli oraz system ochrony prawnej, który przysługuje adresatom tych sankcji. Na zakończenie wprowadzenia należy wskazać, że regulacja kontroli w prawie pomocy publicznej wzorowana jest na regulacji kontroli w postępowaniach z tytułu antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców . Inspiracją dla tych rozwiązań prawnych były także przepisy o pomocy publicznej w sektorze stoczniowym . Pomimo takiego wzorca, kontrola na gruncie prawa pomocy publicznej nie odgrywa tak szczególnej roli procesowej jak w postępowaniach antymonopolowych i w praktyce jej dotkliwość dla przedsiębiorców, a jednocześnie użyteczność dla Komisji Europejskiej czy Prezesa UOKiK, jest raczej ograniczona.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl_PL
dc.subjectkontrola przedsiębiorcypl_PL
dc.subjectpomoc publicznapl_PL
dc.titleKontrola przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukpl_PL
dc.description.epersonMateusz Błachucki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.