Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowska, Anna
dc.contributor.authorPasieka, Małgorzata
dc.date.accessioned2016-08-16T08:59:40Z
dc.date.available2016-08-16T08:59:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDąbrowska A., Pasieka M.(2015). Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 22-47. DOI 10.18778/0860-6587.22.02
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10168
dc.description.abstractW artykule przedstawione zostało zagadnienie błędu w sensie ogólnym z punktu widzenia filozofii, psychologii, logiki, psycholingwistyki i przede wszystkim językoznawstwa. Największy nacisk położono na błędy popełniane przez uczących się języka obcego. Pod uwagę wzięte zostały teksty analizujące błędy Polaków uczących się języków obcych oraz cudzoziemców uczących się polskiego. Autorki uwzględniają normę językową obowiązującą rodzimych użytkowników języka i tak zwaną normę glottodydaktyczną. Błąd glottodydaktyczny i norma glottodydaktyczna są stosunkowo prostymi konstruktami teoretycznymi, jednakże ich zastosowanie w praktyce napotyka na liczne trudności. Autorki rezygnują ze stosowania terminu błąd glottodydaktyczny, pozostając przy błędzie językowym. W pracy zamieszczono dwie tabele przedstawiające w przejrzysty sposób typologie błędów językowych popełnianych przez cudzoziemców w języku obcym. Tabele pokazują, jak trudne jest opracowanie takiej typologii. Pracę kończą wnioski i postulaty badawcze.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectnorma glottodydaktycznapl_PL
dc.subjectnorma językowapl_PL
dc.subjectbłąd glottodydaktycznypl_PL
dc.subjectbłąd językowypl_PL
dc.titleBłąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.description.epersonRadosław Kaleta
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska