Show simple item record

dc.contributor.authorZawada, Marcin
dc.date.accessioned2016-08-23T19:08:54Z
dc.date.available2016-08-23T19:08:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10208
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł dotyka problemu początków polskiej radiofonii ze szczególnym naciskiem na Radio Poznańskie. Wielkopolska rozgłośnia była inicjatorem wielu nowatorskich rozwiązań, stając się prekursorem kilku dziedzin polskiej radiofonii. Tekst dotyczy zarówno początków Radia Poznańskiego, jego rozkwitu, jak i schyłku działalności. Autor szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak prężnie działająca rozgłośnia po sześciu latach pracy przestała istnieć?pl_PL
dc.description.abstractArticle touches the problem of the beginnings of Polish radio with an emphasis on Radio Poznan. This broadcaster was initiated many innovative solutions, becoming a forerunner of several areas of Polish Radio. The text refers beginnings of Poznan Radio, its development and decay of activity. The author seeks to answer the question: why so thriving radio station after six years of work ceased to exist?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectRadio Poznańpl_PL
dc.subjectRadio Poznanpl_PL
dc.subjectbroadcastingpl_PL
dc.subjectradiopl_PL
dc.titleRadio Poznańskie w latach 1927–1933. Pierwsze takie radiopl_PL
dc.title.alternativeRadio Poznan 1927–1933. The innovation radiopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Myśli i Kultury Politycznejpl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska