Show simple item record

dc.contributor.authorBojarski, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-08-23T19:18:35Z
dc.date.available2016-08-23T19:18:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10209
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractDecentralizacja administracji publicznej poprzez upodmiotowienie społecznosci lokalnych w drodze utworzenia samorzadu terytorialnego, uprawnionego i jednoczesnie zobowiazanego do dbania o sprawy tej społecznosci, w sferze bezpieczenstwa prowadzi do ukształtowania istotnej pozycji tego samorzadu w całym szeroko rozumianym systemie bezpieczenstwa. Potwierdza to krótka analiza przedmiotowego zagadnienia, zarówno w kontekscie rozwiazan ustrojowych jak i zadan wynikajacych z ustaw szczególnych. Samorzad lokalny ma wiec nie tylko za zadanie dbanie o rozwój gospodarczy, ale takoe jest podstawowym czynnikiem kształtujacym bezpieczenstwo publiczne i porzadek publiczny na swoim terenie.pl_PL
dc.description.abstractThe decentralization of public administration facilitates the empowerment of the local community by creation of the local government, which is both entitled and bound to look to the matters of the community, in the sphere of safety leads to the creation of this government’s significant position within the whole system of safety. It is confirmed by a brief analysis of the objective problem in the context of institutional solutions as well as obligations that result from specific acts. Therefore, the local government is not only to secure economic development, but it is also a key factor that shapes public safety and order within its territory.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectlocal governmenten
dc.subjectsafetyen
dc.subjectsamorzad lokalnypl_PL
dc.subjectbezpieczeństwopl_PL
dc.titlePozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznegopl_PL
dc.title.alternativeThe position of the local government in the sphere of safety and public orderen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska