Show simple item record

dc.contributor.authorGulińska, Emilia
dc.date.accessioned2016-08-23T20:59:42Z
dc.date.available2016-08-23T20:59:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10220
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractW poniższym artykule została przybliżona problematyka obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Praca przedstawia podstawę prawną omawianej instytucji, podmioty którym ona przysługuje. Zanalizowane zostały również jej ograniczenia, wymogi formalne projektu obywatelskiego, jak również przedstawiona została procedura wnoszenia projektów obywatelskich.pl_PL
dc.description.abstractIn this following article is the approximate issue of civic legislative initiative. The work presents the legal basis of the discussed institution, entities which she is entitled. Have also been analyzed its limitations, the formal requirements of civic project, procedure has also been presented to submitted of civic project.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectcivic projectpl_PL
dc.subjectcitizens' initiativepl_PL
dc.subjectprojekt obywatelskipl_PL
dc.subjectinicjatywa obywatelskapl_PL
dc.titleObywatelska inicjatywa ustawodawczapl_PL
dc.title.alternativeLegislative Initiative by Citizenspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiupl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska