Show simple item record

dc.contributor.authorLizak, Agata
dc.date.accessioned2016-08-23T21:27:46Z
dc.date.available2016-08-23T21:27:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10224
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu polityki kulturalnej gmin, a zwłaszcza gmin posiadających status gmin uzdrowiskowych. Na początku poruszono problem ogólnych uwarunkowań prowadzenia polityki kulturalnej w jednostkach samorządowych najniższego szczebla. Omówiono zarówno konstytucyjne, jak i ustawowe podstawy gminnych kompetencji w zakresie kultury. Wspomniano także o aktach prawa międzynarodowego oraz ważniejszych postanowieniach dokumentów niższej rangi. Następnie poruszono temat podstaw dla prowadzenia polityki kulturalnej w gminach uzdrowiskowych. By ukazać ich specyfikę w tym zakresie, omówiono nie tylko aktualny stan prawny, ale także aspekt historyczny. Ponadto, tekst porusza temat propozycji względem przyszłego prawa.pl_PL
dc.description.abstractThe article shows chosen theoretical problems of cultural policy in communities, exceptionally those that have a health resort status. At the beginning, the text concerns about general causation of leading cultural policy by the smallest local government units. Both constitutional and statutory grounds of communities’ competences in cultural issues were presented. Also, some international law acts and major documents of lower rank were mentioned. Next, the article touches a problem of cultural policy legal grounds in health resort communities. To show their specificity, not only was a present legal status shown, but also an historical aspect of this question. Moreover, the text concerns about some propositions for future legislator.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjecthealth resort communitypl_PL
dc.subjectcommunitypl_PL
dc.subjectcultural policypl_PL
dc.subjectgmina uzdrowiskowapl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectpolityka kulturalnapl_PL
dc.titlePolityka kulturalna gmin ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowychpl_PL
dc.title.alternativeCultural Policy of Municipalities - Peculiarity of Spa Townspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowiepl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska