Show simple item record

dc.contributor.authorTomczak, Michał
dc.contributor.authorBucoń, Robert
dc.date.accessioned2016-08-29T06:56:32Z
dc.date.available2016-08-29T06:56:32Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.citationTomczak M., Bucoń R. Propozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, 1782-1788.pl_PL
dc.identifier.issn1509-5878
dc.identifier.othere-ISSN 2450-7725
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10233
dc.description.abstractWarunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indywidualność opracowań projektowych, wewnętrzne i zewnętrzne problemy organizacyjne sprawiają, że przedsięwzięcia budowlane charakteryzują się nadzwyczajnie wysokim poziomem ryzyka. Ze względu na specyfikę budownictwa analiza i ocena ryzyka projektów budowlanych (identyfikacja dużej liczby czynników ryzyka, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ocena wpływu zagrożeń) jest złożona i w dużym stopniu skomplikowana. W artykule przedstawiono metodykę oceny ryzyka czasu i kosztu przedsięwzięcia budowlanego za pomocą symulacji komputerowej Monte Carlo. Klasyczne podejście do oszacowania ryzyka związanego z kosztem inwestycji rozszerzono o uwzględnienie zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich – zależnych od czasu realizacji. To rozwinięcie pozwala na uwzględnienie kolejnych istotnych czynników, tym samym zwiększając precyzję oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych.pl_PL
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (S/63/2016)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium"pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectocena ryzykapl_PL
dc.subjectzarządanie przedsięwzięciem budowlanympl_PL
dc.subjectsymulacja Monte Carlopl_PL
dc.titlePropozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanychpl_PL
dc.title.alternativeMethodology proposal for cost and time risk assessment of construction projecten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelskapl_PL
dc.description.epersonMichał Tomczak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska