Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2016-09-02T07:08:42Z
dc.date.available2016-09-02T07:08:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59.pl_PL
dc.identifier.other10.7172/1644-9584.59.3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10254
dc.description.abstractJednym ze zjawisk związanych z procesem starzenia się społeczeństw są przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcję i dystrybucję dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia się. Opracowanie przedstawia typologię modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index) do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii państw dobrobytu. W podsumowaniu przybliżono wnioski dla działań praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badań.pl_PL
dc.description.abstractSome phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of “silver economy” in the context of active ageing policies. The study presents a typology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectvarieties / cultures of capitalismen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectsilver economyen
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectactive ageing indexen
dc.subjectzróżnicowanie/kultury kapitalizmupl_PL
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectsrebrna gospodarkapl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectindeks aktywnego starzeniapl_PL
dc.titleModele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusjipl_PL
dc.title.alternative“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.