Show simple item record

dc.contributor.authorPachocka, Marta
dc.contributor.authorMisiuna, Jan
dc.date.accessioned2016-09-02T09:19:36Z
dc.date.available2016-09-02T09:19:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPachocka Marta, Misiuna Jan, Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 313–344.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7378-943-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10272
dc.description.abstractCelem opracowania jest przedstawienie aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej w Polsce ze wskazaniem jej najważniejszych konsekwencji społeczno-gospodarczych. Na tym tle akcentuje się rosnącą rolę migracji zagranicznych, w szczególności imigracji z przyczyn ekonomicznych, dla przyszłego potencjału demograficznego państwa i obszarów z nim powiązanych. Ponadto, w opracowaniu zawarto analizę ilościową i jakościową imigracji do Polski, która staje się państwem imigracyjnym, a prawidłowość ta będzie nabierała znaczenia w najbliższych latach. W opracowaniu przyjęto, ze przystąpienie Polski do UE przyczyniło się do wzrostu znaczenia migracji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji demograficznej w państwie. Polska stała się nie tylko państwem emigracji, ale – na skutek poprawy sytuacji gospodarczej – również docelowym państwem imigracji o charakterze ekonomicznym, zwłaszcza dla migrantów z państw Europy Wschodniej. Imigracja z tej części Europy będzie coraz liczniejsza, a jej charakter będzie się zmieniać. Opracowanie składa się z trzech części i dotyczy sytuacji demograficznej w Polsce w latach 2003–2013, co pozwala zaobserwować przemiany demograficzne w przeddzień akcesji do UE i w pierwszych latach po niej, a następnie w okresie światowego kryzysu finansowego i towarzyszącego mu kryzysu gospodarczego. Przedstawiono również prognozy demograficzne dla Polski w perspektywie do 2035 roku. W drugiej części skoncentrowano uwagę na zagadnieniu migracji zagranicznych, omawiając najważniejsze trendy i wyniki dla emigracji i imigracji. Centralne miejsce zajęła problematyka imigracji do Polski. Trzecia cześć opracowania została poświęcona wybranemu aspektowi tej imigracji – o charakterze pracowniczym. W celu jej zobrazowania posłużono się przykładem imigrantów z Ukrainy obecnych na polskim rynku pracy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectRządowa Rada Ludnościowapl_PL
dc.subjectGłówny Urząd Statystycznypl_PL
dc.subjectpaństwo imigracyjnepl_PL
dc.subjectpaństwo emigracyjnepl_PL
dc.subjectprzemiany demograficznepl_PL
dc.subjectimigracja ukraińska w Polscepl_PL
dc.subjectpolityka migracyjna Polskipl_PL
dc.subjectmigracje zagranicznepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectpolityka emigracyjnapl_PL
dc.subjectpolityka imigracyjnapl_PL
dc.subjectemigracjapl_PL
dc.subjectimigracjapl_PL
dc.subjectemigracja z Polskipl_PL
dc.subjectimigracja do Polskipl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectpolityka ludnościowa Polskipl_PL
dc.titleProblemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationKolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonMarta Pachocka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.