Show simple item record

dc.contributor.authorPachocka, Marta
dc.contributor.authorMisiuna, Jan
dc.date.accessioned2016-09-02T09:44:45Z
dc.date.available2016-09-02T09:44:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPachocka Marta, Misiuna Jan, Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 293-312.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8030-023-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10273
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie i porównanie wybranych definicji migranta międzynarodowego i imigranta, których stosowanie w praktyce przez organizacje międzynarodowe i państwa wpływa na sposób gromadzenia danych, ich analizę i formułowanie wniosków, a następnie na projektowanie i realizowanie polityk ludnościowej i migracyjnej. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej omówiono dylematy definicyjne związane z pojęciem migracji międzynarodowych i imigracji, odwołując się do doświadczeń dwóch organizacji międzynarodowych – Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W następnej części skoncentrowano się na podejściu Unii Europejskiej (UE) do przedmiotowego zagadnienia, która z jednej strony dąży do prowadzenia wspólnej polityki migracyjnej i azylowej, a z drugiej strony jest tworzona przed 28 suwerennych państw członkowskich realizujących własne polityki. W ostatniej części doświadczenia europejskie zostały zestawione z praktyką państwa imigracyjnego spoza Europy, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, aby na tej podstawie zaobserwować podobieństwa i różnice. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metodę analizy dokumentów urzędowych międzynarodowych i krajowych, metodę analizy treści i metodę porównawczą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectobcokrajowiecpl_PL
dc.subjectcudzoziemiecpl_PL
dc.subjectimigrantpl_PL
dc.subjectmigrant międzynarodowypl_PL
dc.subjectInternational Organization for Migrationpl_PL
dc.subjectUnited Nationspl_PL
dc.subjectMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracjipl_PL
dc.subjectOrganizacja Narodów Zjednoczonychpl_PL
dc.subjectStany Zjednoczonepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectUSApl_PL
dc.subjectUEpl_PL
dc.subjectmigracje międzynarodowepl_PL
dc.subjectdefinicjepl_PL
dc.titleMigracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationKolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonMarta Pachocka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.