Show simple item record

dc.contributor.authorLizak, Agata
dc.date.accessioned2016-09-06T08:52:48Z
dc.date.available2016-09-06T08:52:48Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10290
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie praktycznego aspektu polityki kulturalnej prowadzonej przez gminy uzdrowiskowe. Za przykład posłużyła gmina Iwonicz–Zdrój, jednak ukazano ją na tle wybranych innych gmin uzdrowiskowych; to zaś pozwoliło zauważyć szersze tendencje w ich działalności. Tekst przedstawia różne oblicza polityki kulturalnej. Skupiono się zarówno na jej finansowych aspektach, jak i poruszono tematykę konkretnych działań w jej zakresie. Ponadto, ukazano rolę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w promowaniu kultury, a także przedstawiono współpracę w zakresie polityki kulturalnej z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi krajami. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dostrzeżenie charakterystycznych cech polityki kulturalnej prowadzonej w uzdrowiskach.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to show a practical aspect of cultural policy led by spa communities. The Iwonicz-Zdrój Community served as the example, however it was shown against a background of some other spa communities, what helped to notice countrywide trends in its activities. The text shows various faces of cultural policy. Both financial aspects and concrete activities in this field were considered. Moreover, a cultural role of such places as pump rooms was presented. Also, the article concerns about cultural cooperation with other countries and NGOs. This analysis makes it possible to notice some specific features of cultural policy led in spas.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectspa communitypl_PL
dc.subjectcommunitypl_PL
dc.subjectcultural policypl_PL
dc.subjectgmina uzdrowiskowapl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectpolityka kulturalnapl_PL
dc.titlePolityka kulturalna w gminach uzdrowiskowych na przykładzie gminy Iwonicz-Zdrójpl_PL
dc.title.alternativeCultural policy in spa communities on the example of Iwonicz-Zdrój Communitypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationZamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszówpl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska