Show simple item record

dc.contributor.authorKról, Urszula
dc.date.accessioned2016-09-06T09:09:30Z
dc.date.available2016-09-06T09:09:30Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10291
dc.description.abstractW artykule przedstawiono kondycję finansową polskich gmin oraz to, w jaki sposób finanse samorządu terytorialnego wpływają na gospodarkę państwa. Analizie poddane zostały dane finansowe polskich gmin w latach 2010–2014. Omówiono sposoby zarządzania finansami przez gminy oraz czynniki, które je warunkują. Następnie opisano sytuację gospodarczą polski ze szczególnym uwzględnieniem długu publicznego. W związku z długiem publicznym analizie poddany został również stan zadłużenia polskich gmin.pl_PL
dc.description.abstractIn the article was presented the financial position of Polish communes. Except that, was described the relationship between the financial position of the local self-government finances and the economy of the state. Financial data of Polish communes was analysed from 2010 to 2014. The ways of the financial management in communes were presented together with the factors, which determine these ways. Next, the current economic situation was presented with particular references to the national debt. In relation to the national debt a level of indebtedness of Polish communes was also analysed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectstate economypl_PL
dc.subjectpublic financespl_PL
dc.subjectnational debtpl_PL
dc.subjectcommunepl_PL
dc.subjectgospodarka państwapl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectdług publicznypl_PL
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.titleZadłużenie gmin w Polsce w latach 2010–2014 – zarys problematykipl_PL
dc.title.alternativeDebt of municipalities in Poland for the years 2010–2014 – the outline of the subjectpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiupl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska