Show simple item record

dc.contributor.authorJózwiak, Wojciech
dc.contributor.authorZieliński, Marek
dc.contributor.authorZiętara, Wojciech
dc.date.accessioned2016-09-08T08:48:02Z
dc.date.available2016-09-08T08:48:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJózwiak W., Zieliński M., Ziętara W.: Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 2016, nr 1, s. 42-56.pl_PL
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10340
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach narażonych na susze, z podkreśleniem sytuacji tych z glebami gorszej jakości. Badaniami objęto 296 gospodarstw prowadzących w sposób ciągły rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2006-2013 na terenie 96 gmin dotkniętych szczególnie suszami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Podstawą odniesienia były 4294 gospodarstwa położone na terenie pozostałych gmin kraju. Analiza wykazała, że gospodarstwa z rejonów częstego występowania susz uzyskiwały gorsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a czynnikiem pogłębiającym skutki suszy była zła jakość gleb. Inne czynniki, które o tym przesądzały, wskazano tylko wstępnie z uwagi na małą liczebność analizowanej próby.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectreprodukcja majątku trwałegopl_PL
dc.subjectdochodypl_PL
dc.subjectjakość glebpl_PL
dc.subjectklimatpl_PL
dc.subjectsusza rolniczapl_PL
dc.subjectgospodarstwa rolnepl_PL
dc.titleSusze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska