Show simple item record

dc.contributor.authorWasiuta, Aleksander
dc.date.accessioned2016-09-09T06:46:40Z
dc.date.available2016-09-09T06:46:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10353
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano podstawowe różnice w zakresie wykorzystywanych instrumentów ekonomicznych w Polsce i innych krajach należących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania w polskim systemie instrumentów ekonomicznych – opłaty produktowe i depozytowe. Narzędzia te, funkcjonujące w Polsce od 2002 r., dość powszechnie wykorzystywane w krajach wysokorozwiniętych już od dawna. Ponadto sklasyfikowano i opisano znaczenie innych instrumentów wykorzystywanych w polityce ochrony środowiska, takich jak ekopodatki, subwencje, kary, ubezpieczenia ekologiczne. Omówiono również rozwiązania, funkcjonujące w innych krajach OECD, które mogłyby zostać zastosowane w polskiej polityce ochrony środowiska.pl_PL
dc.description.abstractArticle presented main differences within the scope exploitation economic instruments in Poland as well as in other countries belonging to OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Special attention was focused on new solutions in polish system of economic instrument – product charges, deposit refund systems. These instruments, which function in Poland since 2002, are using by highly developed already for a long time. Besides, was classified and discussed the role and meaning of other instruments, which are used in policy of nature protection, like ecotaxes, subsidies, charges, ecological insurances. Presented also experience and solutions of other OECD countries, which can be used in Polish policy of nature protection.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższejpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectubezpieczenia ekologicznepl_PL
dc.subjectkarypl_PL
dc.subjectsubwencjepl_PL
dc.subjectopłaty produktowe i depozytowepl_PL
dc.subjectekopodatkipl_PL
dc.subjectekoopłatypl_PL
dc.subjectekonomiczne instrumentypl_PL
dc.subjectochrona środowiskapl_PL
dc.subjectpolityka ekologicznapl_PL
dc.titleEkonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w kontekście zarządzania środowiskowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonAleksander Wasiuta
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska