Show simple item record

dc.contributor.authorBecker, Stefan
dc.date.accessioned2016-09-19T07:00:33Z
dc.date.available2016-09-19T07:00:33Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10416
dc.descriptionOpracowanie stanowi dogłębną analizę dzieła katechetycznego św. Cyryla Jerozolimskiego pod kątem liturgicznym. Najważniejszym atutem pracy jest przeanalizowanie wszystkich miejsc, w których biskup jerozolimski dotyka aspektu liturgicznego życia gminy jerozolimskiej IV w. Szczególnie cenne fragmenty pracy dotyczą etapu katechumenatu, który w literaturze polskojęzycznej jest mało doceniany. W drugim rzędzie warto pochylić się nad trzecim paragrafem rozdziału trzeciego, w którym autor pracy na podstawie przeprowadzonej analizy katechez chrzcielnych wykazuje istnienie sakramentu bierzmowania i polemizuje z niektórymi współczesnymi badaczami w tym zakresie. Wreszcie za interesujące można uznać analizy dokonane w ostatnim paragrafie ostatniego rozdziału pracy, gdzie autor dowodzi iż Cyryl Jerozolimski wbrew obiegowej opinii nie może być brany za źródło patrystyczne współczesnego sposobu przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Wnioski płynące z pracy zmierzają do oceny wkładu św. Cyryla w tradycję liturgiczną, sakramentologiczną i katechetyczną Kościoła.pl_PL
dc.description.abstractPraca stanowi opis liturgicznego aspektu katechez chrzcielnych św. Cyryla Jerozolimskiego. Celem opracowania jest odtworzenie liturgii inicjacji chrześcijańskiej w Jerozolimie IV w. W tym celu autor dokonuje analizy wszystkich miejsc odnoszących się do liturgii w materiale źródłowym, którymi są katechezy chrzcielne Cyryla Jerozolimskiego. Źródło pomocnicze stanowi Itinerarium Egerii. Liczne odwołania do wyników innych badaczy w prezentowanym temacie zmierzają do uzupełnienia i rewizji zgromadzonej dotąd wiedzy. Cała praca została podzielona na 4 rozdziały, które w sposób diachroniczny prezentują drogę jaką przebywał poganin w procesie inicjacji liturgicznej aby stać się w pełni wtajemniczonym chrześcijaninem. Pierwszy rozdział szczegółowo opisuje ceremonie związane z okresem katechumenatu. W drugim rozdziale następuje analiza i opis treści związanych ze chrztem. Krótki trzeci rozdział odnosi się do bierzmowania, które inaczej prezentuje się w zbiorze katechez katechumenalnych, a inaczej w zbiorze katechez mistagogicznych. Wreszcie ostatni rozdział odnosi się do liturgii Mszy Świętej. Całe opracowanie poprzedzone jest wstępem metodologicznym, zawierającym między innymi ogólną charakterystykę św. Cyryla Jerozolimskiego i źródeł badawczych. Zakończenie stanowi zebranie wniosków w trzech kręgach tematycznych: liturgii, sakramentologii i mistagogii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectEgeriapl_PL
dc.subjectCyryl Jerozolimskipl_PL
dc.subjectkatechezapl_PL
dc.subjectkatechumenatpl_PL
dc.subjectKomunia Święta do rękipl_PL
dc.subjectEucharystiapl_PL
dc.subjectMsza Świętapl_PL
dc.subjectbierzmowaniepl_PL
dc.subjectchrzestpl_PL
dc.subjectliturgiapl_PL
dc.subjectinicjacja chrześcijańskapl_PL
dc.subjectpatrologiapl_PL
dc.titleLiturgia wtajemniczenia chrześcijańskiego w katechezach chrzcielnych Cyryla Jerozolimskiegopl_PL
dc.title.alternativeThe Liturgy of christian initiation in Cyril of Jerusalem's baptism catechesesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesispl_PL
dc.description.epersonStefan Becker


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.