Show simple item record

dc.contributor.authorDurka, Jarosław
dc.contributor.authorMierzwa, Janusz
dc.contributor.authorSmoliński, Aleksander
dc.contributor.authorRazyhrayev, Oleh
dc.contributor.authorKramar, Jurij
dc.contributor.authorSula, Dorota
dc.contributor.authorWróblewska, Urszula
dc.contributor.authorMarcoń, Witold
dc.contributor.authorWerra, Zbigniew
dc.contributor.authorHandke, Waldemar
dc.contributor.authorWąsowicz, Jarosław
dc.contributor.authorOrłowska, Marzena
dc.date.accessioned2016-10-03T07:36:07Z
dc.date.available2016-10-03T07:36:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPaństwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. J. Durka, Kalisz 2014pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62689-33-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10470
dc.descriptionKsiążka pod redakcją Jarosława Durki, recenzenci: Helena Krasowska i Dariusz Magier. Sto sześćdziesiąte siódme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest to tom I, zawierający następujące rozdziały: Janusz Mierzwa, „Między starostą a plebanem”. Relacje między państwem a związkami wyznaniowymi na szczeblu administracji ogólnej I instancji w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – zarys problematyki (s. 7-22); Aleksander Smoliński, Kult Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz w 9 Pułku Ułanów Małopolskich Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej (s. 23-60); Oleh Razyhrayev, Życie religijne w łuckim więzieniu w latach 1919–1939 (s. 61-74); Юрий В. Крамар, Политика Польского государства по отношению к Православной церкви на Волыни в 1921-1939 г. (s. 75-106); Dorota Sula, Kościół katolicki na Ukrainie w latach 1921–1939 (s. 107-128); Urszula Wróblewska, Sytuacja prawna Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle aktów ustawodawczych (s. 129-148); Witold Marcoń, Szkic do portretu księdza Emanuela Grima (s. 149-173); Zbigniew Werra, Rząd sowiecki a sytuacja religijno-społeczna Polaków deportowanych do ZSRS (s. 174-202); Waldemar Handke, Stosunek do religii i religijności w świetle zapisów z dokumentów personalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z województwa leszczyńskiego (1975–1990) (s. 203-223); Jarosław Wąsowicz SDB, Religijność „Solidarności” w latach 1980–1981 (s. 224-254); Jarosław Durka, Sprawy wyznaniowe województwa częstochowskiego na podstawie sprawozdań Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie i Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie z lat 1982–1984 (s. 255-278); Marzena Orłowska, Relacje państwo – Kościół w Bułgarii w latach 1944-1989 (s. 279-290).pl_PL
dc.description.abstractSystemy państwowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ulegały zmianom. W ciągu jednego stulecia w poszczególnych krajach obserwujemy zarówno okresy demokracji, jak i autorytaryzmu i totalitaryzmu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna wymuszała na obywatelach ustosunkowanie się do ważnych zagadnień, związanych ze świadomością religijną i postawą wobec Kościołów. Dla wielu ludzi był to czas wyboru między możliwością zaistnienia w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej a wiernością wobec tradycyjnych wartości religijnych. Tom "Państwo-religia" ma na celu ukazanie tych zróżnicowanych zachowań, zarówno w odniesieniu do obywateli, jak i instytucji państwowych mających często zadanie kształtowania nowych, pożądanych przez władze postaw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKaliskie Towarzystwo Przyjaciół Naukpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectreligionen
dc.subjectreligiosityen
dc.subjectsocialismen
dc.subjectcommunismen
dc.subjectkomunizmpl_PL
dc.subjectsocjalizmpl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectreligiousen
dc.subjectchurchen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.subjectKościółpl_PL
dc.subjectreligiapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectBułgariapl_PL
dc.subjectKaraimipl_PL
dc.titlePaństwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom Ipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowiepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.contributor.organizationWschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łuckupl_PL
dc.contributor.organizationMuzeum Gross-Rosen w Rogoźnicypl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.contributor.organizationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowiepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Koszalińskapl_PL
dc.contributor.organizationInstytut im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Leszniepl_PL
dc.contributor.organizationArchiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiejpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonJarosław Durka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.