Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.date.accessioned2016-10-03T07:37:41Z
dc.date.available2016-10-03T07:37:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1899-3192
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10471
dc.descriptionThe article examines the shares of the personal income tax − PIT. The study was limited to the communal level, Pomeranian Voivodeship and the years 2009−2012. The theoretical part describes communes revenues, especially own revenues. There was also a discussion on the causes and reasons for assigning revenues from the personal income tax to own revenues and disadvantages of this solution. The research in the empirical part examined PIT revenues, their share in own revenues, and compared them with revenue from property tax. The conclusion was that the revenues from the personal income tax were significant in the towns and cities, and in other types of communes they were a less important source of revenue.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Badanie zawężono do szczebla gminnego województwa pomorskiego i lat 2009-2012. Część teoretyczna poświęcona jest charakterystyce dochodów gmin, głównie dochodów własnych. Tam również przeprowadzono dyskusję dotyczącą przesłanek i przyczyn przyporządkowania wpływów z PIT do dochodów własnych oraz przedstawiono wady takiego rozwiązania. W części analitycznej zbadano wielkość wpływów z PIT per capita, ich udziały w dochodach własnych i dochodach ogółem oraz porównano z wpływami z podatku od nieruchomości. W konkluzji stwierdzono, że dochody z PIT mają największe znaczenie w gminach miejskich oraz graniczących z aglomeracjami. W tych jednostkach silniej odczuwane są zmiany we wpływach z PIT spowodowane zmianami w koniunkturze gospodarczej. W innych, w których dochody te nie są tak istotnym źródłem, np. w gminach wiejskich, fluktuacje we wpływach z PIT na skutek zmian koniunktury są niemal zupełnie niezauważalne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectklasyfikacja dochodów gminpl_PL
dc.subjectudziały gmin we wpływach z PITpl_PL
dc.subjectudziały gmin w PITpl_PL
dc.subjectudziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznychpl_PL
dc.subjectdochody własne gminpl_PL
dc.subjectdochody gminpl_PL
dc.titleAnaliza dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w gminach województwa pomorskiegopl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of revenue from shares in the personal income tax in the municipalities of Pomeranian Voivodeshippl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska