Show simple item record

dc.contributor.authorSzczygieł, Elżbieta
dc.date.accessioned2016-10-07T21:15:04Z
dc.date.available2016-10-07T21:15:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzczygieł, E. (2016). Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich. CWEP. Rzeszówpl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938774-3-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10521
dc.description.abstractPublikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań pogłębionych nad problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego, których główną częścią obok badań literaturowych, było przeprowadzenie 90 wywiadów pogłębionych z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 15 wywiadów w każdym kraju biorącym udział w projekcie). W pierwszym rozdziale prezentowane są zagadnienia teoretyczne oraz dane liczbowe pochodzące ze statystyki publicznej oraz badań społecznych dotyczące tego zagadnienia. W drugim zaprezentowana została metodyka badań pogłębionych oraz informacje na temat ich przeprowadzenia. Trzeci rozdział prezentuje sytuacje ekonomiczna oraz funkcjonowanie badanych w społeczeństwie i opiera się na danych uzyskanych bezpośrednio z wywiadów pogłębionych oraz towarzyszącej im ankiety. Czwarty, ostatni rozdział poświęcony został sposobom prewencji oraz wyjścia z ubóstwa, które zgłaszali sami badani. Na podstawie tych informacji zostały opracowane wnioski i rekomendacje wykorzystane do dalszej pracy w projekcie. Publikacja została poddana recenzji naukowej, której dokonał prof. zw. dr hab. inż. L. Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej.pl_PL
dc.description.sponsorshipKomisja Europejska, Program Erasmus+ Partnerstwa Strategicznepl_PL
dc.publisherStowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"pl_PL
dc.relation2014-1-PL01-KA204-003326pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectubóstwopl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectbadania naukowepl_PL
dc.titleOblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskichpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationStowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"pl_PL
dc.description.epersonElżbieta Szczygieł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0