Show simple item record

dc.contributor.authorPłoszaj, Adam
dc.contributor.authorOlechnicka, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-10-26T08:28:01Z
dc.date.available2016-10-26T08:28:01Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.identifier.citationAgnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj (2016) Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska.pl_PL
dc.identifier.other10.13140/RG.2.1.3964.2481
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10627
dc.descriptionRaport z badania, będącego przedmiotem zamówienia współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach projektu nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00, pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.pl_PL
dc.description.abstractCelem badania była identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. mazowieckim oraz kierunków współpracy w tym zakresie. Założeniem przyjętym w badaniu było analizowanie tych zjawisk w oparciu o źródła naukometryczne, w szczególności bazy danych o publikacjach naukowych Web of Science (WoS) i Scopus oraz informacje o projektach B+R finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej (7PR). Zakres czasowy danych z Web of Science i Scopus obejmował okres 2000-2013. Natomiast 7. Program Ramowy realizowany był w latach 2008-2013. Na podstawie trzech analizowanych źródeł danych zidentyfikowano łącznie 484 firmy z woj. mazowieckiego, których pracownicy brali udział w projektach 7. Programu Ramowego lub w latach 2000-2013 byli współautorami artykułów indeksowanych w bazie WoS lub Scopus. Największy potencjał identyfikacyjny wykazała baza Scopus – liczba rozpoznanych firm wyniosła 337 (wobec 255 w bazie WoS i 99 w bazie 7. Programu Ramowego).pl_PL
dc.description.sponsorshipUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawiepl_PL
dc.publisherRegional Studies Association Sekcja Polskapl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectbibliometriapl_PL
dc.subjectnaukometriapl_PL
dc.subjectbadania i rozwójpl_PL
dc.subjectdziałalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectinteligentne specjalizacjepl_PL
dc.subjectMazowszepl_PL
dc.titleIdentyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowszapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl_PL
dc.contributor.organizationCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonAdam Płoszaj


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.