Show simple item record

dc.contributor.authorSzczypiński, Olaf
dc.date.accessioned2016-11-14T08:58:33Z
dc.date.available2016-11-14T08:58:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationO. Szczypiński, Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera, "Teologia i Człowiek" 2016, nr 1 (33), s. 29-45.pl_PL
dc.identifier.issn1731-5638
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10698
dc.description.abstractArtykuł jest próbą uzasadnienia racjonalności religii teistycznej przez odwołanie się do wyobrażenia Absolutu w chrześcijaństwie i religiach wschodnich. Przedmiotem badań jest teologia Josepha Ratzingera, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi dotyczących buddyzmu. Przeprowadzona analiza pokazuje, że istotnym elementem odróżniającym religie teistyczne, w sposób szczególny chrześcijaństwo, od religii mistycznych jest rozumienie Absolutu. Tę ogólną tezę potwierdzają trzy zasad-nicze wnioski. Po pierwsze, kluczowym elementem religii chrześcijańskiej jest pojęcie osoby, stosowane także w odniesieniu do Absolutu. Po drugie, konsekwencją przyjęcia tej tezy jest uznanie, że świat jest wynikiem stworzenia i ma swoje źródło w Logosie. Ostatni wniosek sprowadza się do uznania, że religia (a także wszystkie kultyczne for-my religijności) odrzucająca ograniczenie człowieka zamyka się w partykularyzmach i w konsekwencji jest autoafirmacją.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Teologii UMKpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectRatzingerpl_PL
dc.subjectlogospl_PL
dc.subjectlogocentryzmpl_PL
dc.subjectabsolutpl_PL
dc.subjectdialog religiipl_PL
dc.titleReligia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingerapl_PL
dc.title.alternativeReligion as a spiritual autoerotism or logocentred attitude of faith? Consequences of personal understanding of Absolute in Joseph Ratzinger’s theologypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warmińsko-Mazurskipl_PL
dc.description.epersonOlaf Szczypiński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska