Show simple item record

dc.contributor.editorSkarzyński, Michał
dc.date.accessioned2016-12-08T13:08:23Z
dc.date.available2016-12-08T13:08:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationM. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-941065-5-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10845
dc.description.abstractNiniejsza publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia firm w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch wypracowanych w projekcie modeli, jakim jest model wsparcia firm w kontekście wyników badań regionalnych, angielskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) z Wielkiej Brytanii oraz wyników rocznego testu w podlaskich firmach sformułowanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Firma.pl_PL
dc.description.abstractThis publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models developed in the project, which is a support system for companies in the context of regional research results, inspired by the English model resulted from three years of transnational cooperation with the Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) from the UK and the results of the annual test in companies from the Podlaskie region formulated by evaluation tools that make up the model ESP_Firma.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherNarodowe Forum Doradztwa Karierypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectoutplacementpl_PL
dc.subjectpracodawcyp
dc.titleESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawcówpl_PL
dc.title.alternativeESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employersen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska