Show simple item record

dc.contributor.authorAzevedo, Anna
dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.contributor.authorSkarzyński, Michał
dc.contributor.authorWalczak, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-12-08T13:09:57Z
dc.date.available2016-12-08T13:09:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationM. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10846
dc.description.abstractPublikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia pracownika zagrożonego bezrobociem lub zwalnianego w wyniku restrukturyzacji firmy w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch modeli, jakim jest model wsparcia zwalnianych pracowników, w kontekście wyników badań regionalnych, portugalskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) z Lizbony oraz wyników rocznego testu w podlaskich instytucjach rynku pracy z udziałem zwalnianych pracowników opisanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Pracownik.pl_PL
dc.description.abstractThis publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models, which is a model of support for laid-off workers, in the context of the regional research results of and example of the Portuguese model resulting from three years of transnational cooperation with the Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) of Lisbon and the results of the annual test among labor market institutions from Podlaskie region and with the cooperation with workers.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherNarodowe Forum Doradztwa Karierypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectoutplacementpl_PL
dc.titleESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracownikówpl_PL
dc.title.alternativeESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employeespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska