Show simple item record

dc.contributor.authorKwiatkowski, Fryderyk
dc.date.accessioned2016-12-09T09:14:09Z
dc.date.available2016-12-09T09:14:09Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.issn2083-1978
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10857
dc.description.abstractZwiązki między zachodnią ezoteryką i filozofią nowożytną głównego nurtu są niechętnie eksponowane przez wykształconych historyków filozofii. Ezoteryka jest przede wszystkim kojarzona z intelektualną szarlatanerią, która wielu z jej wyznawców sprowadziła na drogę herezji i duchowego wykluczenia ze świata chrześcijańskiego. Wybitni przedstawiciele filozofii europejskiej jednak nierzadko czerpali inspiracje z wiedzy ezoterycznej – G. Bruno i Spinoza z kabały czy F. W. J. Schelling z teozofii F. C. Oetingera. G. W. F. Hegel był prawdopodobnie świadom, że myśl ezoteryczna odegrała niebagatelną rolę w ukształtowaniu się nowożytnej metody naukowej. Dlatego w swoich Wykładach z historii filozofii poświęcił osobny rozdział J. Böhmemu, który w swojej teozofii dał podstawy pod nowocześnie pojmowaną dialektykę. Autor niniejszego artykułu dokonuje analizy porównawczej między wybranymi aspektami myśli Böhmego i Hegla, wskazując na wiele podobieństw strukturalnych w ich twórczości. Jednocześnie sugeruje, że koncepcja Böhmego mogła stanowić istotne źródło inspiracji dla Hegla, przede wszystkim we wczesnej fazie jego intelektualnego rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStudia z Historii Filozofiipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmistycyzmpl_PL
dc.subjectidealizmpl_PL
dc.subjectświęta trójcapl_PL
dc.subjectdialektykapl_PL
dc.subjectzachodni ezoteryzmpl_PL
dc.subjectBöhmepl_PL
dc.subjectHegelpl_PL
dc.subjectteozofiapl_PL
dc.titleProblem wpływu teozofii Jakuba Böhmego na idealistyczny system Georga Wilhelma Fryderyka Heglapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonFryderyk Kwiatkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska