Show simple item record

dc.contributor.authorBusse-Turczyńska, Ewa
dc.date.accessioned2016-12-13T08:00:54Z
dc.date.available2016-12-13T08:00:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citatione-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, numer XVIII, lato 2016, s. 148-173pl_PL
dc.identifier.issn2084-5294
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10903
dc.description.abstractPoznawczym celem pracy jest próba określenia współczesnych kierunków badań naukowych w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy sztuką i polityką na podstawie analizy treści najnowszych publikacji książkowych renomowanych, naukowych wydawnictw światowych z 2015 r., dostępnych w kolekcji EBL. Wybrano tutaj mieszaną metodologię badania piśmiennictwa naukowego opartą na ilościowej i jakościowej analizie treści. Do analizy tematycznej dokonano wyboru 105 książek elektronicznych zawierających słowa kluczowe „sztuka” i „polityka”. Przejrzano ich streszczenia oraz fragmenty tekstów. Wyodrębniono ogólną charakterystykę przedmiotową oraz tematy szczegółowe publikacji. W próbce wybranej z kolekcji EBL dominowały książki wydawnictwa Taylor & Francis (31). Przewagę stanowiły badania interdyscyplinarne przyporządkowane naukom społecznym (97), w tym 22 publikacje dotyczyły nurtów badań z antropologii kulturowej bądź etnografii, a 13 – z filozofii polityki. 23 publikacje podejmowały daną problematykę w obrębie nauk o polityce. Wyodrębniono 40 publikacji zawierających ujęcie historyczne zagadnień, w tym 13 dotyczących XXI wieku i 27 odnoszących się do wcześniejszych epok. Wśród dominujących tematów szczegółowych znajdowały się m.in.: „sztuka i polityka” (31), „globalizacja – kultura – polityka” (14); „mass media”, „film i polityka”, „organizacja miast a polityka”. Na podstawie charakterystyki przedmiotowej wybranych książek elektronicznych można w przybliżeniu określić dominujące obecnie nurty badań w zakresie sztuki, kultury i polityki. Wyróżnić tutaj należy przede wszystkim antropologiczne i etnograficzne podejście do współczesnych mass mediów i zjawisk społecznych, takich jak globalizacja i wielokulturowość. Analiza kulturowa zawarta w publikacjach wpisuje się również w nurt badań politologicznych zajmujących się tożsamością etniczną, rasową, religijną ruchów społecznych, które powodują polityczne implikacje.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Warszawski, Ośrodek Analiz Politologicznychpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectsztuka a politykapl_PL
dc.subjectnauki o politycepl_PL
dc.subjectnauki społecznepl_PL
dc.subjectbibliografia przedmiotowapl_PL
dc.subjectinformacja naukowapl_PL
dc.titleTematyka badań naukowych w zakresie polityki i sztuki w kolekcji E-book Library 2015pl_PL
dc.title.alternativeResearch Directions in Terms of a Common Relationship Between Art and Politics in E-Book Library Collectionpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Nyzio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.