Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowska, Agnieszka
dc.contributor.authorAdasik, Agnieszka
dc.contributor.authorNoga, Aleksandra
dc.date.accessioned2016-12-16T08:58:45Z
dc.date.available2016-12-16T08:58:45Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10933
dc.description.abstractBackground: The most common symptom among people suffering from spinal degeneration is pain. The character of the pain is usually intermittent – periods of increased pain are interchangeable with periods of remission. The perception of pain can be affected by various physical (obesity, lack of activity, non-observance of ergonomics at work), as well as psychological factors – emotional, cognitive and personality. In treatment of pain, rehabilitation (kinesiotherapy and physiotherapy) is of paramount importance. During periods of severe pain, rehabilitation should be complemented with pharmacological treatment. Furthermore, during those periods some patients are qualified for neurosurgical operations. Doctors from different specialties (orthopaedists, neurologists, doctors of rehabilitation medicine), to whom patients suffering from discopathy are referred, often do not notice the need to suggest, apart from the abovementioned treatments, psychological consultation. Aim of the study: The aim of this study was to assess the relationship between pain perception and the personality type in a group of patients with diagnosed discopathy. Material and methods: The study population comprised of 101 patients (68 women and 33 men) who were hospitalised in Jasinski Provincial Rehabilitation Hospital in Zakopane (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny), between January and March 2012. Results: Significant difference in pain perception was found between groups of extroverts and introverts. No significant difference was found between groups of neurotics and the emotionally stable. Conclusions: Results of the conducted study show that introverts described pain as stronger than extroverts. Therefore, it is worth to consider adding psychological support, appropriate to a patient’s personality type, to comprehensive therapy for diagnosed discopathy, which already includes an individualised physiotherapy program and drug regimen.en
dc.description.abstractWstęp: U osób z rozpoznanymi zmianami dyskopatycznymi kręgosłupa najczęstszym objawem procesu chorobowego jest ból, który na ogół ma charakter przerywany – etapy nasilenia dolegliwości są przeplatane okresami remisji. Na odczuwane przez pacjentów dolegliwości bólowe wpływają różnorodne czynniki zarówno fizyczne (otyłość, brak aktywności ruchowej, nieprzestrzeganie zasad ergonomii pracy), jak i psychologiczne, czyli poznawcze, emocjonalne oraz osobowościowe. W leczeniu bólu podstawowe znaczenie ma rehabilitacja (kinezy- oraz fizykoterapia), która jest uzupełniana w okresach zaostrzeń leczeniem farmakologicznym. Niektórzy pacjenci, w przypadkach nasilonego bólu, zostają zakwalifikowani do przeprowadzenia operacji neurochirurgicznej. Lekarze różnorodnych specjalności (ortopedzi, neurolodzy, specjaliści rehabilitacji medycznej), do których zostają skierowani przez lekarza rodzinnego chorzy z zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu dyskopatii, często nie dostrzegają potrzeby zaproponowania pacjentowi, oprócz wyżej wymienionego leczenia, konsultacji psychologicznej. Cel pracy: Zbadanie zależności pomiędzy percepcją bólu a typem osobowości w grupie pacjentów z rozpoznaną dyskopatią. Materiał i metody: Badaniem objęto 101 pacjentów (68 kobiet i 33 mężczyzn) hospitalizowanych pomiędzy styczniem a marcem 2012 roku w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Z akopanem, u których dyskopatia została potwierdzona badaniami obrazowymi. Wyniki: W badanej grupie pacjentów stwierdzono różnice w deklarowanym odczuwaniu bólu u osób ekstra- i introwertywnych. Poziom doświadczanego bólu nie różnił się w grupie osób neurotycznych i zrównoważonych emocjonalnie. Wnioski: W przeprowadzonym badaniu introwertycy opisywali odczuwany ból jako silniejszy niż ekstrawertycy, dlatego w kompleksowej terapii osób z rozpoznaną dyskopatią, oprócz zastosowania zindywidualizowanego programu fizjoterapii oraz leczenia farmakologicznego, należy rozważyć celowość wsparcia psychologicznego dostosowanego do określonego typu osobowości pacjenta.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectpersonalityen
dc.subjectdiscopathyen
dc.subjectpainen
dc.titleAssessment of pain perception depending on personallity type among patients with diagnosed discopathyen
dc.title.alternativeOcena percepcpcji bólu w zalależności od typu osobowości w grupie pacjentów z rozpoznaną dyskopatiąpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationJasinski Provincial Rehabilitation Hospital in Zakopanepl_PL
dc.description.epersonNatalia Ptak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International