Show simple item record

dc.contributor.authorAthanasiadou, Angeliki
dc.contributor.authorKobuszyńska, Małgorzata
dc.contributor.authorGawlik, Marta
dc.contributor.authorKurpas, Donata
dc.date.accessioned2016-12-16T09:59:55Z
dc.date.available2016-12-16T09:59:55Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10943
dc.description.abstractBackground: Many factors determine the reasons for vaccination and nonvaccination among the public. Aim of the study: The purpose of the study was to identify the factors that influence the decision to receive additional vaccination. Material and methods: The study involved 135 people, the research tool being an original survey questionnaire consisting of 28 questions. Results: An overwhelming number of respondents (80.7%; 109) indicated that they accepted vaccinations for their health benefits. The results show that both mothers and fathers with a university degree accept optional vaccinations more frequently. People with higher education more often perceive the health benefits associated with extra vaccinations. The results show that there is no statistically significant relation between maternal age and acceptance of the recommended vaccinations. The cost was the main reason given by all respondents for not receiving vaccinations. Significant differences were observed depending on respondents’ financial situation: The worse the financial situation, the less frequently additional vaccinations were received. Those assessing their financial situation as good or average were more likely receive vaccinations. Conclusions: Family physicians and nurses Educational should seek to educate about and promote immunization. For many patients, the cost of vaccination is a major barrier. The knowledge of immunization possessed by people with lower education needs to be broadened, as should be their awareness of the dangers of not using recommended vaccinations—including of the risks of traveling abroad without the appropriate inoculations.pl_PL
dc.description.abstractWstęp: Wiele czynników determinuje wyszczepialność lub jej brak wśród społeczeństwa. Cel pracy: Celem badania była identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie decyzji o realizacji szczepień dodatkowych. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 135 osób, narzędziem badawczym była ankieta autorska składająca się z 28 pytań. Wyniki: Przeważająca liczba badanych wskazuje na stosowanie szczepień ze względów zdrowotnych 80.7% (109). Wyniki świadczą o tym, że zarówno matki, jak i ojcowie posiadający wyższe wykształcenie częściej korzystają ze szczepień fakultatywnych. Osoby z wykształceniem wyższym częściej dostrzegają też względy zdrowotne. Analiza badania wykazała, że nie wystąpiła istotna statystycznie zależność między wiekiem matki a korzystaniem ze szczepień zalecanych. Wszyscy respondenci jako główny powód rezygnacji z profilaktyki szczepień podali dodatkowe koszty. Dostrzegalne były różnice w zależności od sytuacji materialnej. Im gorsza ocena sytuacji materialnej tym częstsza rezygnacja ze szczepień dodatkowych. Osoby oceniające sytuację materialną jako dobrą lub przeciętną chętniej korzystają ze szczepień. Wnioski: Działania edukacyjne i promujące szczepienia zalecane powinny być realizowane przez lekarzy rodzinnych i pielęgniarki wykonujące szczepienia. Dla wielu pacjentów koszt szczepień stanowi główną barierę. Wśród osób z niższym wykształceniem należy poszerzać wiedzę na temat szczepień i zagrożeń wynikających z niekorzystania ze szczepień zalecanych, w tym przed wyjazdami zagranicznymi.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectfinancial situationpl_PL
dc.subjectprimary health carepl_PL
dc.subjectnursespl_PL
dc.subjectfamily physicianspl_PL
dc.subjectrecommended vaccinationpl_PL
dc.titleFactors influencing the participation of patients in optional vaccinations in primary health carepl_PL
dc.title.alternativeCzynniki wpływające na udział pacjentów w szczepieniach fakultatywnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationFamily Medicine Department, Wroclaw Medical Universitypl_PL
dc.contributor.organizationHealth Science Faculty, Wroclaw Medical Universitypl_PL
dc.contributor.organizationNursing Institute, Opole Medical Schoolpl_PL
dc.description.epersonNatalia Ptak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International