Show simple item record

dc.contributor.authorCiechanowska, Dorota
dc.date.accessioned2016-12-20T22:10:27Z
dc.date.available2016-12-20T22:10:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationD. Ciechanowska, Concept maps as a wholeness approach to issues of global education, [w:] D. Hrehová (red.), Nové prístupy ku globálnemu vzdelávaniu na vysokých školách, Katedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciach Košice 2016 s. 83-90.pl_PL
dc.identifier.isbn978-80-553-3015-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10996
dc.description.abstractGlobal Education is an educational perspective resulting from the fact that contemporary people live and interact with each other in an increasingly globalized world. With global education, we can build a global consciousness. This makes the key task of education to provide learners not only with an opportunity but also the competence to reflect and share their own point of view. The tasks of kind of education include making learners aware of the complex relations between social, political, environmental and economic issues. Understanding the complexity of the relations in a globalized world is not possible in linear education. Only a comprehensive grasp of the issues will allow the learner to simultaneously recognize the many issues in their complexity which will contribute to new knowledge forming and the creating the ability to act in a global world. Concept maps are a way to adopt a comprehensive approach that allows you to graphically represent complex relationships and dependencies.pl_PL
dc.description.abstractEdukacja Globalna jest perspektywą edukacyjną wynikającą z faktu, że współcześni ludzie żyją i wzajemnie oddziałują na siebie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Dzięki edukacji globalnej możemy zbudować świadomość globalną. Sprawia to, że kluczowym zadaniem edukacji jest zapewnienie uczącym się nie tylko okazji, ale i kompetencji do refleksji i dzielenia się swoim własnym punktem widzenia. Edukacja ta ma także za zadanie uzmysłowienie uczącym się złożonych relacji zachodzących pomiędzy zagadnieniami natury społecznej, politycznej ekologicznej i ekonomicznej. Poznanie złożoności relacji zachodzących w zglobalizowanym świecie nie jest możliwe w edukacji linearnej. Tylko całościowe ujęcie zagadnień pozwoli uczącemu się na jednoczesne ujęcie wielu zagadnień w ich złożoności co przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności działania w globalnym świecie. Mapy konceptów są sposobem kompleksowego podejścia, które pozwala przedstawić graficznie złożone związki i zależności.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciachpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectholistic thinkingen
dc.subjectconcept mapsen
dc.subjectglobalityen
dc.subjectglobal educationen
dc.subjectcałościowe myśleniepl_PL
dc.subjectmapy konceptówpl_PL
dc.subjectglobalnośćpl_PL
dc.subjectglobalna edukacjapl_PL
dc.titleConcept Maps as a Wholeness Approach to Issues of Global Educationpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWSH TWP w Szczeciniepl_PL
dc.description.epersonDorota Ciechanowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska